Logo Biblioteca

Bibliotecas UNLAM
Catálogo Bibliográfico

Bibliotecas UNLAM
Catálogo Bibliográfico

Logo UNLAM
421 ENG 1

Oxenden, Clive (1953-...)
  English file. Student´s Book 1 [TXT]. -- 2a. repr. of the 1a. ed. -- Oxford : Oxford University Press, 1996
  ISBN: 0194355195

  1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS I. Seligson, Paul (1957-...)

  (1) Inv.: 1014529 S.T.: 421 ENG 1
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
1014529 421 ENG 1

Formulario para Solicitud de Material

Oxenden, Clive (1953-...)
English file. Student´s Book 1 [TXT]. -- 2a. repr. of the 1a. ed. -- Oxford : Oxford University Press, 1996
ISBN: 0194355195

1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS I. Seligson, Paul (1957-...)

(1) Inv.: 1014529 S.T.: 421 ENG 1
Solicitante: