Logo Biblioteca

Bibliotecas UNLAM
Catálogo Bibliográfico

Bibliotecas UNLAM
Catálogo Bibliográfico

Logo UNLAM
421 ENG 1.1

Oxenden, Clive (1953-...)
  English file. Teacher´s Book 1 [TXT]. -- Oxford : Oxford University Press, 1996
  ISBN: 0194355209

  1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS I. Seligson, Paul (1957-...) II. Latham-Koenig, Christina (1952-...)

  (1) Inv.: 1014530 S.T.: 421 ENG 1.1
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
1014530 421 ENG 1.1

Formulario para Solicitud de Material

Oxenden, Clive (1953-...)
English file. Teacher´s Book 1 [TXT]. -- Oxford : Oxford University Press, 1996
ISBN: 0194355209

1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS I. Seligson, Paul (1957-...) II. Latham-Koenig, Christina (1952-...)

(1) Inv.: 1014530 S.T.: 421 ENG 1.1
Solicitante: