Logo Biblioteca

Bibliotecas UNLAM
Catálogo Bibliográfico

Bibliotecas UNLAM
Catálogo Bibliográfico

Logo UNLAM
421 ENG 2

Oxenden, Clive (1953-...)
  English File. Student´s Book 2 [TXT]. -- 4a. repr. of the 1a. ed. -- Oxford : Oxford University Press, 1998
  ISBN: 0194355225

  1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS I. Seligson, Paul (1957-...) II. Latham-Koenig, Christina (1952-...)

  (1) Inv.: 1020938 S.T.: 421 ENG 2
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
1020938 421 ENG 2

Formulario para Solicitud de Material

Oxenden, Clive (1953-...)
English File. Student´s Book 2 [TXT]. -- 4a. repr. of the 1a. ed. -- Oxford : Oxford University Press, 1998
ISBN: 0194355225

1. ENSEÑANZA DE IDIOMAS I. Seligson, Paul (1957-...) II. Latham-Koenig, Christina (1952-...)

(1) Inv.: 1020938 S.T.: 421 ENG 2
Solicitante: